W związku z upałami oraz panującą suszą BZWiK uprzejmie prosi mieszkańców o racjonalne oraz możliwie oszczędne korzystanie z wody.
Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Obecne upały spowodowały, że zapotrzebowanie na wodę wzrosło o 20-40% w zależności od hydroforni, a pompy pracują na maksymalnych obrotach.